Zoeken
Contact Sitemap Colofon
Home
WoondroomZorg

Steeds vaker kiezen mantelzorgers van mensen die in het dagelijks leven zorg en begeleiding nodig hebben voor de mogelijkheid om die zorg – samen met andere zorgvragers – zoveel mogelijk zelf te organiseren. Door gebruik te maken van een PGB (persoonsgebonden budget) en de krachten te bundelen kan op die manier met relatief beperkte middelen kwalitatief goede zorg worden gerealiseerd. Op deze manier houden mantelzorgers en cliënten de regie over de manier waarop de zorg wordt georganiseerd en verleend en blijven zij daarbij betrokken.

Kernactiviteiten van WoondroomZorg:

  • Het leveren van ondersteunende begeleiding, huishoudelijke verzorging en andere vormen van geïndiceerde thuiszorg ten behoeve van kleine mantelzorginitiatieven.
  • Het daartoe mede faciliteren van de totale bedrijfsvoering van kleine mantelzorginitiatieven op het gebied van wonen en zorg, die zijn bedoeld voor mensen met een levenslange zorgbehoefte.
  • Het bewaken van het handhaven van de uitgangspunten van het Woondroomconcept, waarbij de regie bij de betrokken mantelzorgers ligt.